Concurs Visual Dades x Comerç

Bases Concurs Visualitzacions x Comerç

Iniciativa Barcelona Open Data organitza un concurs de visualitzacions pel projecte DadesxComerç vinculat a l’expedició de dades de l’11 de gener. Aquest concurs busca disposar de visualitzacions accesibles basades en les dades obertes recopilades a l’esdeveniment (dades útils per a la presa de decisions del comerç de proximitat i la visualització entenedora d’aquestes dades). Es donaran dos premis de 800 € i 400 €. 

Objectius

 • Recopilar dades obertes que siguin útils pel comerç de proximitat en la seva presa de decisions individual i col·lectiva, especialment en les zones de Sant Andreu, les Corts i Sants-Montjuïc (expedició de dades)
 • Disposar de visualitzacions d’aquestes dades localitzades que siguin comprensibles i fàcilment interpretables pels i les comerciants d’aquestes zones (concurs)

Es tracta de posar les dades obertes al servei del comerç de proximitat de manera que la localització i visualització de dades formi part del procés de construcció de solucions als problemes als quals fa front aquest sector. 

Requisits per a la participació

Podran presentar-se al concurs, a títol individual o grupal, les persones que: 

 • S’hagin inscrit i participat en l’expedició de dadesxcomerç de l’11 de gener.
 • S’hagin inscrit específicament al concurs visualización abans del dia 11 a les 13h a través del formulari d’inscripció al Concurs VisualData.
 • Siguin coióautores d’una visualització realitzada en l’expedició de dades, és a dir, que formen part del grup que ha elaborat la visualització o les dades en les quals es basa.

Les visualitzacions que es presentin a concurs han de complir els següents requisits: 

 • Ser una visualització de dades basada en la feina realitzada per algun dels grups de treball que participen en l’expedició de dades. Pot tractar-se, per exemple, d’una millora d’una visualització ja presentada pel grup de treball o d’una gràfica de dades que secundi la hipòtesi del grup, entre d’altres. Poden incloure dades que no hagin estat localitzades durant l’expedició.
 • Poder-se visualitzar en format web sense haver d’instal·lar components software específics en el servidor on es continguin. 

Condicions de l’entrega

 • La presentació de les visualitzacions es farà a través d’aquesta pàgina, sobre la qual es donarà permís d’edició tots els i les participants perquè hi puguin publicar les seves visualitzacions. 
 • Les visualitzacions s’hauran de presentar durant el dia 12 de gener, abans de les 23:59h. 

Premis

Iniciativa Barcelona Open Data atorgarà dos premis:

 • 1r premi: 800 €
 • 2n premi: 400 €

En cas que qui guanyi s’hagi presentat a títol grupal, es repartirà la suma de diners entre les persones que formin part del grup. 

Criteris de valoració

Iniciativa Barcelona Open Data puntuarà les visualitzacions presentades al concurs seguint els següents criteris: 

 • Rellevància de la informació per al comerç de proximitat.
 • Facilitat per la comprensió i interpretació de les dades visualitzades per part de persones no especialistes en dades. 
 • Aplicabilitat de les dades a territoris i zones concretes de Barcelona, concreta, per exemple a través de l’ús de dades desagregades.

Informació tècnica

 • Les visualitzacions s’allotjaran en aquest domini, basat en una plataforma WP 5.6 amb l’habilitació per a l’ús de javascript. 
 • Cada participant tindrà una pàgina individual on allotjarà la seva visualització. En cas que no tingui experiència amb la plataforma, se li podrà donar una capacitació bàsica.
 • Això possibilita que alguna part de la visualització (per exemple, llibreries) pugui estar allotjada en serveis externs.
 • Les visualitzacions quedaran registrades a Creative Commons i seran públiques, de manera que podran ser utilitzades posteriorment tant per Iniciativa Open Data Barcelona com per qualsevol altra persona.
 • Es reconeixerà l’autoria de les visualitzacions presentades.