Qui hi pot participar?

Les expedicions de dades són esdeveniments innovadors i participatius que permeten identificar un problema o necessitat. Acostumen a durar entre 6 i 8 hores i on es convida a les persones que tenen els perfils següents:

  • Temàtiques: persones expertes, amb un coneixement profund de la temàtica. Pot ser per via acadèmica o persones d’entitats de comerç.
  • Daters: persones amb experiència en localització i tractament, processament i neteja de dades. S’ha de saber identificar, obtenir, netejar i filtrar data sets.
  • Visualitzadores i periodistes de dades: S’han de tenir habilitats en comunicació i disseny visual d’informació. S’han de conèixer eines de visualització com Instamaps, Carto, DataWrapper, Raw Graphs, etc., i eines de disseny d’imatge (Gimp, Photoshop,…) i vectorial (Inkscape, Illustrator,…).

INSCRIU-TE EN L’EXPEDICIÓ!