Mapa interactiu del locals del cens 

En el mapa interactiu podrem consultar les dades dels locals del cens en planta baixa de Barcelona, del 2019. Visualitzem els locals dels 3 barris analitzats, que són: La Marina, Pedralbes y Sant Andreu.

Veure mapa pantalla completa

Tens una icona resum, per escollir l’activitat desitjada i contarà els locals que es troben a la zona del mapa que s’estigui visualitzant.

En el mapa trobareu la informació de:

 • Població (total, homes i dones).
 • Índex de renda.
 • Densitat de població.
 • Associacions de comerciants: dades i enllaços per obtenir més informació general dels barris.
 • Codi postal.

En la zona superior de la pantalla també podràs buscar directament per direcció o lloc. En la part inferior de la pantalla tens diferents icones, al passar amb el ratolí et diu que pots consultar:

 • Llegenda
 • Filtra: per consultar per activitat i/o barri.
 • Llista: mostra el llistat, pels filtres realitzats (si n’hi ha).
 • Cerca de mi: per buscar a una distància de la teva ubicació, o del punt que s’indiqui.
 • Resum: per veure en el mapa, sol l’activitat seleccionada, i el nombre de locals de l’activitat.
 • Sobre mi: informació sobre el contingut del mapa.

Podem filtrar per barri i per activitat (icona de filtre) i amb aquest filtre mostrarà els llistats dels locals (icona de llistat), buscar el més proper i com arribar-hi (icona més propera). Les dades dels locals són dels 3 barris i l’altra informació és en l’àmbit de barri per poder analitzar la comparativa.

Si volem mirar una zona en concret del mapa donarem clic i ens sortirà la següent informació:

 • Any
 • Població
 • Superfície
 • Densitat
 • Densitat normal
 • Índex RFD

També es poden consultar:

 • Les dades de les associacions; Adreça, telèfon i l’enllaç a la fitxa de la web de comerç de Barcelona.
 • Les dades dels locals amb totes les dades que disposa el cens.

El valor de l’índex de renda familiar està estret del dataset de OpenData Barcelona Renda Tributària per persona de l’any 2017. 

El Cens de locals de 2019: La font de dades obertes de l’Ajuntament de Barcelona.